Verktyg

Friskfaktorlabbet

Här skapar ni goda förutsättningar för starka friskfaktorer och prövar er fram tillsammans. Friskfaktorlabbet är chefens och skyddsombudets verktyg för att jobba med friskfaktorer i arbetsgruppen.
Friskfaktorlabbet

Friskfaktorhjulet

Forskning visar att starka friskfaktorer gör att vi mår bra och presterar väl på jobbet.

Friskfaktorhjulet
En arbetsgrupp har möte.

Tips för ett lyckat arbete

  • Titta på vad ni redan idag gör bra hos er.
  • Planera så att alla på arbetsplatsen blir delaktiga.
  • Följ regelbundet upp ert arbete.