Inspiration

Nyfiken på hur andra har arbetat med friskfaktorer? Vill du få extra stöd eller vill du veta mer om en särskild friskfaktor? Här finns stöd att ladda ner, inspiration om hur andra har gjort och fördjupning att läsa. Allt med fokus på friskfaktorer.

Hero bakgrundsbild

Stödmaterial för friskfaktorarbetet

Så har andra gjort

Här finns tips och idéer som kan ge inspiration till hur ni kan arbeta med friskfaktorer hos er.

Två kollegor som samtalar med varandra.

Kunskap för hela organisationen

Arbetet med att stärka friskfaktorer lyckas bäst om man gör det i samverkan och på alla nivåer i organisationen.