Aktiviteter i Friskfaktorlabbet

Här lär ni känna friskfaktorerna och får syn på vilka som fungerar hos er. Tillsammans arbetar ni medvetet och aktivt för att stärka friskfaktorer på er arbetsplats, fokus är på det ni kan påverka.

En arbetsgrupp har möte.

Arbetsgrupp

Friskfaktorkulturen

Skatta arbetsgruppens friskfaktorkultur och få stöd i vad ni kan göra för att stärka den. Hur har ni det idag och hur vill ni ha det?

Chef och skyddsombud samtalar utomhus.
Kommer snart

Chef och skyddsombud

Friskfaktorplaneraren

Här arbetar chef och skyddsombud tillsammans för att skapa förutsättningar för starka friskfaktorer. Vilken friskfaktor vill ni börja med?