Friskfaktorkulturen

Här pratar ni om hur det ser ut i er arbetsgrupp just nu och hur ni vill ha det framåt. Fokus är på det ni kan påverka för att skapa en kultur där ni både mår bra och presterar väl.

Till dig som leder aktiviteten

Förbered dig genom att testa hela aktiviteten, så får du koll på de olika stegen och tekniken. Under aktiviteten genomför deltagarna individuellt en nulägesskattning via mobil eller dator. Finns inte den möjligheten kan ni själva anpassa aktiviteten.

Friskfaktorkort ikon

Friskfaktorkulturen

Tidsåtgång: från 60 minuter

Gör skattningen individuellt via mobil eller dator och få ett gemensamt resultat. I slutet av aktiviteten får ni en summering av det ni kommit fram till.

Skriv ut extramaterial om ni önskar.

Friskfaktorhjul med beskrivningar (pdf)
Friskfaktorkort ikon

Anpassa aktiviteten

Tidsåtgång: cirka 90 minuter

Genomför Friskfaktorkulturen analogt, med stöd av de utskrivbara materialen. Anpassa upplägget på egen hand. Visa först filmen som finns inne i aktiviteten.