Friskfaktorkulturen

Här pratar ni om hur det ser ut i er arbetsgrupp, vad ni redan gör och hur ni vill ha det framåt. Fokus är på det ni kan påverka för att skapa en kultur där ni både mår bra och presterar väl.

Friskfaktorkort ikon

Friskfaktorkulturen

Tidsåtgång: från 60 minuter

Gör skattningen individuellt via mobil eller dator och få ett gemensamt resultat. I slutet av aktiviteten får ni en summering av det ni kommit fram till.

Friskfaktorkort ikon

Anpassad aktivitet

Tidsåtgång: cirka 90 minuter

Genomför skattningen i Friskfaktorkulturen analogt, men få ett digitalt resultat. Aktiviteten är anpassad till deltagare som saknar mobil eller dator.

Till dig som leder aktiviteten

Testa aktiviteten först så får du koll på de olika stegen och tekniken. Ni kan spara er aktivitetslänk för att återbesöka aktiviteten senare eller fortsätta där ni slutade. Spara länken i steg 5. Er unika kod och länk har bara ni tillgång till, Suntarbetsliv sparar inga personuppgifter.

Friskfaktorkort ikon

Extra stödmaterial