Starta

Film och reflektion

Nu börjar vi! Titta på filmen och prata om frågan tillsammans två och två.

Film och reflektionsfilm

Filmen Friskfaktorkulturen

Friskfaktorer. Vad är det för någonting och varför vill vi jobba med det?

– Friskfaktorer. Det är tillstånd. Faktorer som gör att vi trivs, mår bra och presterar väl på jobbet. Faktorer som forskningen har funnit utmärker friska, attraktiva arbetsplatser.

– Varför de kallas friskfaktorer är också för att de leder till att folk är mindre sjuka. Alltså att vi får mindre arbetsrelaterad sjukdom. Såklart är folk sjuka för att de blir förkylda och så där, men inte som orsakas av jobbet.

Ja, det låter ju väldigt bra. Så här vill väl alla ha det på jobbet. Men hur är det att arbeta i en organisation där dessa friskfaktorer faktiskt är på plats?

– Det är jättehärligt. Det går smidigt, det är kul att gå till jobbet. Det är tydligt vad man ska göra. Och det är okej att göra fel, för mina kollegor vet att jag gör mitt bästa.

– Man följer upp arbetet och lär av det man gör och man ger mycket positiv återkoppling. Och det bästa av allt är att de flesta av de här sakerna kan man ju som en arbetsgrupp förbättra själv.

Så det här är någonting vi själva kan påverka? Men hur gör vi då för att få till en god friskfaktorkultur?

– Börja med att skatta nuläge. Hur starka friskfaktorerna är, just nu. Få syn på vad man redan gör som stärker dem, men också hitta fram till vad man kan behöva göra annorlunda, sluta göra och börja göra. Och sen är det bara att följa upp att man gör det man ska och att det leder till önskat resultat.

– Det medarbetare kan hjälpa till med för att skapa en stark friskfaktorkultur, det är att komma med mycket förslag på hur vi kan utveckla oss. Och självklart göra det vi har kommit överens om, och ge mycket positiv återkoppling till kollegor när man ser dem.

– Ja men, bra jobbat! Där gjorde ju du precis det vi sa att vi skulle göra. Jag tror att det kommer att ge det här resultatet.

– Sen innebär inte det här främjande arbetssättet att vi ska sluta att tänka risk. Men vi har lagt väldigt mycket tid och fokus på att arbeta riskorienterat, undanröja risker. Det ska vi fortsätta göra, för det är viktigt. Men vi kanske ska lägga till lite mer av det här främjande arbetssättet också.

Okej, så är vi överens om hur vi vill ha det och har en tydlig målbild. Vad gör vi då? Hur ska vi göra för att någonting faktiskt ska hända och få till en förändring?

– Det är jätteviktigt att fokusera på beteenden för att det är det man kan påverka på ett arbete. Man kan komma överens om att på den här arbetsplatsen där gör vi på det här sättet. Men man kan inte bestämma vad du ska tänka eller känna. Det är också det vi gör som skapar förändring. Om vi vill ha det annorlunda måste vi också göra annorlunda.

– Det är inte så där som att jag kan sätta mig på min skrivbordsstol och vänta bara. Snart kommer den där förändringen inrullande. Det blir spännande. Vi måste ju göra saker då. Var och en måste göra och bidra med sitt lilla beteende. Och väldigt lite kan göra väldigt stor skillnad.

Ja, det låter ju rimligt. Det är ju till stor del hur vi beter oss mot varandra som skapar vår arbetsmiljö. Men om vi redan har det bra då allt funkar och alla är nöjda. Kan vi strunta i det här då?

– Om allting är frid och fröjd, då agerar man förmodligen i enlighet med friskfaktorerna redan. Man känner bara inte till det. Och det kan gå jättebra om man fortsätter och inte tänker på friskfaktorer.

– Men om det kanske är så att det finns en eldsjäl. En person som gör att det blir så här frid och fröjd och den slutar. Då kanske arbetet försvinner. Om man i stället bygger in det i sina rutiner och strukturer. Så här jobbar vi i vår organisation och
bygger upp den utifrån friskfaktorerna. Då är det ju mycket mer sannolikt att det blir hållbart i längden.

Vad kan vi vinna på att skapa en stark friskfaktorkultur hos oss?

Reflektera tillsammans, 5 min