Skapa förutsättningar för starka friskfaktorer

Nu börjar vi! Titta på filmen först och välj sedan den friskfaktor ni vill börja stärka på er arbetsplats.

Skapa förutsättningar för starka friskfaktorer

Välj en friskfaktor

Chef och skyddsombud skapar här tillsammans förutsättningar för starka friskfaktorer. Ni får stöd hela vägen och tar fram en tydlig plan för nästa steg för att involvera arbetsgruppen. Kom tillbaka regelbundet för att arbeta med nya friskfaktorer.