Delaktighet och inflytande

Starta

Film och reflektion

Här startar dialogen om hur ni kan skapa förutsättningar för en stark friskfaktor. Börja med att titta på filmen och reflektera tillsammans.

Film och reflektionsfilm

Film om Delaktighet och inflytande

Att medarbetare har förutsättningar för att kunna påverka sin arbetssituation och ta del av vad som händer i verksamheten har visat sig vara en viktig faktor för en välmående och fungerande organisation.

Att vi alla kommer till tals, att det vi säger och bidrar med tas tillvara på.

– Delaktighet och inflytande, det gillar vi. Det vill vi ha! Det mår vi bra av på jobbet. Att jag känner att jag kan vara med och påverka den arbetssituation som jag befinner mig i. Att vara en del i en lösning på ett problem som jag stöter på i mitt jobb hela tiden.

– Att vi skapar en organisation som bygger in delaktighet, som tror på att vi tillsammans gör det här bättre än var och en för sig.

Det är alltså viktigt att vi alla kan vara med och påverka vår arbetssituation och arbetsmiljö. Men hur bär vi oss åt för att göra detta möjligt då?

– Man behöver ge förutsättningar för att skapa delaktighet. Det kan ju dels vara hur man lägger upp möten. Finns det plats för dialog under mötena?

– Man kan skicka ut mycket information innan så man hinner prata på mötet. Man kanske tar diskussionsfrågor först och informationsfrågor sedan.

– Man behöver involvera medarbetare när större förändringar eller utveckling av verksamheten ska göras så att man får med allas perspektiv. Att man berättar, det var det här resultatet som era idéer och tankar gav. Så att man får se att det blir någonting av det vi är med och säger och tycker och tänker till om.

Det låter som rimliga saker som dessutom inte är svårare än att vi tänker om lite grann. Att vi lyssnar och kommunicerar med varandra lite bättre helt enkelt.

Men vad kan chefer skyddsombud göra för att underlätta det här arbetet?

– Det är ganska enkelt. Lyssna på varandra! Och när vi väl har lyssnat, visa att vi tar in informationen och gör de ändringar som vi kommer överens om. Det skapar delaktighet i grund och botten.

– Även i relationer mellan medarbetare. Lyssna på varandra. Var delaktiga i varandras arbete och visa att du har tagit till dig av vad andra säger.

– Det jag som chef kan göra för att främja det här är att efterfråga lösningar hos mina medarbetare. Jag är intresserad av och tror på att du sitter inne med en lösning på något som jag inte ser en lösning på. Vad tänker du om det här? Hur ser du att vi kan lösa det här problemet?

Att ha inflytande över sitt arbete och vara delaktig i verksamheten är en viktig friskfaktor. Att vi planerar möten med ordentligt med tid för dialog. Att vi involverar medarbetare i beslut om verksamheten. Och uppmuntrar nya tankar och idéer.

Vad skulle ni kunna vinna på att öka delaktighet och inflytande hos er?

Reflektera tillsammans, 5 min