Kompetensutveckling hela arbetslivet

Starta

Film och reflektion

Här startar dialogen om hur ni kan skapa förutsättningar för en stark friskfaktor. Börja med att titta på filmen och reflektera tillsammans.

Film och reflektionsfråga

Film om Kompetensutveckling hela arbetslivet

Möjligheten för medarbetare att kunna utbilda sig och utveckla sin kompetens inom organisationen har visat sig vara viktigt för att få till en frisk och väl fungerande verksamhet. Helt enkelt att vi uppmuntrar och eftersträvar lärande och kompetensutveckling på olika sätt.

– Friskfaktorn kompetensutveckling hela arbetslivet handlar kanske inte lika mycket om att få gå på föreläsningar eller skickas iväg på utbildningar som vi kanske lätt tror. Det handlar om att vi bygger en lärande organisation och att vi tar tillvara all den kunskap och erfarenhet som finns hos våra anställda.

– Forskningen visar att det är något av det mest effektiva, det är ett kollegialt lärande. Att man har tid för att reflektera tillsammans med sina kollegor.

– Nu gjorde vi så här. Varför gjorde vi inte så här? Vi borde ställa om. Okej, nu har jag lärt mig detta. Nu går vi åt det här hållet.

– Alltså att man har en pågående kompetensutveckling kollegor emellan.

Att utvecklas och lära sig nya saker är en drivkraft för de flesta. Att ta tillvara på det här inom organisationen är såklart bra för alla. Men hur kan man göra för att uppmuntra det här och underlätta att det händer?

– Vi måste uppvärdera lärandet på arbetsplatsen genom att hjälpa varandra att ställa reflekterande frågor och få tid att lära oss på arbetsplatsen utefter insatser man har gjort. Om man har ett projekt till exempel, många jobbar i projektform.

– Att man inte bara utvärderar effekterna utan man lär sig. Vad gjorde vi för fel här? Vad gjorde vi rätt? Nästa gång vi gör det här så gör vi det tillsammans på ett bättre sätt.

Det är ett bra sätt att lära både sig själv och andra och samtidigt förbättra verksamheten. Men finns det fler sätt att skapa förutsättningar för kompetensutveckling?

– Till exempel att vi på våra arbetsplatsträffar ger utrymme och tid för medarbetare att berätta om kunskaper, erfarenheter de har. Eller om de har varit iväg på en föreläsning. Berätta om den. Dela med sig av kunskapen.

– Men man behöver ha forum för att dela med sig av sin kompetens. Det kanske behöver finnas plats på möten för att göra det. Sen att det finns möjlighet att byta roll och arbetsuppgifter. Det är jättebra förutsättningar för att man ska ha en stark kompetensutveckling hela arbetslivet.

Att vara en lärande organisation där alla har möjlighet till utveckling är en viktig friskfaktor. Att vi skapar forum och tid för att lära av varandra. Vi uppmuntrar medarbetare att prova nya roller och arbetsuppgifter. Och vi utvärderar hela tiden våra arbetssätt.

Vad gör ni för att bygga in lärande och reflektion i ert arbete?

Reflektera tillsammans, 5 min