Närvarande, tillitsfullt och engagerat ledarskap

Starta

Film och reflektion

Här startar dialogen om hur ni kan skapa förutsättningar för en stark friskfaktor. Börja med att titta på filmen och reflektera tillsammans.

Film och reflektionsfilm

Film om Närvarande, tillitsfullt och engagerat ledarskap

Att ledare och chefer uppfattas som närvarande, tillitsfulla och engagerade har visat sig vara en nyckelfaktor till en frisk och väl fungerande organisation. Alltså att medarbetare känner att de kan lita på sin chef och får det stöd och den uppmärksamhet de behöver.

Men vad innebär det här egentligen?

– Friskfaktorn närvarande, tillitsfullt och engagerat ledarskap. Det handlar om att jag som chef finns för mina medarbetare. Inte nödvändigtvis fysiskt synligt, men på något vis så ska mina medarbetare känna att jag finns där.

– Jag behöver vara en tydlig ledare och visa vägen, visa på målet vart vi ska. Kunna visa engagemang för verksamheten och att det vi gör är viktigt. Det syftar till och skapar självgående medarbetare som alla är med och driver verksamheten framåt.

– Och då är det ju viktigt som chef att prata om medarbetarens behov av att man är närvarande och vad de behöver.

– Man brukar säga att ett vanligt beteende hos en närvarande chef är en chef som dricker mycket kaffe ute på avdelningarna. Man vill vara ute bland sina medarbetare för att man är intresserad av, och se hur arbetet löper på.

– Fånga upp de där tidiga signalerna och se när Karin ser lite hängig ut. Eller när någon inte ser så glad ut. Och som medarbetare så är det ju viktigt att man tydliggör vad man behöver för att klara sitt uppdrag.

Det låter ju som att det är såna här chefer alla vill ha. Men det känns som att det krävs att vi har rätt förutsättningar inom organisationen för att kunna lyckas med det här.

Vad kan vi göra åt det?

– Det kan handla om att man har ett rimligt antal medarbetare, att man har bra stöd från administrativa funktioner och att man har sina medarbetare inom ett relativt samlat geografiskt område. Det har man sett i forskning om chefers arbetsmiljö är jätteviktigt.

– Dels bra förutsättningar, men som ledare behöver man också agera på ett visst sätt. Det är utmanande att skapa tillitsfulla relationer. Det kostar tid och det kostar faktiskt ett hjärtligt engagemang.

– Du måste visa att du bryr dig om en person, inte bara om dess leveranser på jobbet. Du måste visa att du kan ta hand om utmaningar som sker utanför jobbet också.

Så ett närvarande, tillitsfullt och engagerat ledarskap är en viktig friskfaktor som vi bör sträva efter att uppnå.

Att vi pratar om våra mål och vad vi behöver för att nå dem. Att vi ger medarbetare stort ansvar och stöd. Och att chefer anpassar sin närvaro utifrån medarbetarnas och verksamhetens behov.

Vilken typ av ledarskap strävar ni efter i er organisation?

Reflektera tillsammans, 5 min