Systematiskt arbetsmiljöarbete i vardagen

Film och reflektion

Här startar dialogen om hur ni kan skapa förutsättningar för en stark friskfaktor. Börja med att titta på filmen och reflektera tillsammans.

Film och reflektionsfråga

Film om Systematiskt arbetsmiljöarbete

Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete har visat sig vara en nyckelfaktor när det kommer till friska och väl fungerande verksamheter. Att man på alla nivåer i organisationen för en dialog om arbetsmiljön och samverkar för att få till ett långsiktigt och hållbart arbetsmiljöarbete där alla mår bra.

– Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete i vardagen. Det handlar ju om att vi hela tiden reflekterar över och. Vad fungerar bra hos oss och varför? OK vad behöver vi utveckla?

– Det handlar helt enkelt om att vi dagligen löser problem som uppstår. Följer upp och ser hur det har blivit och drar slutsatser och går vidare. Att förstå att systematiskt arbetsmiljöarbete inte bara är de där skyddsronderna vi ska göra.

– Någonting som vi också sett fungerar jättebra, det är när man integrerar friskfaktorer i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Då blir det mycket högre engagemang från alla medarbetare att faktiskt delta i SAM, som kan låta lite tråkigt och torftigt ibland.

Ja, det finns ju såklart en mängd fördelar med att ha ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete på plats i organisationen. Men om verksamheten inte har kommit dit än. Hur ska man göra då för att komma igång?

– För att få till det här i organisationen handlar det återigen om att prata. Vi behöver skapa samsyn. Vi behöver prata ihop oss. Vi behöver ha dialog om vår arbetsplats. Hur det fungerar och hur vi vill ha det?

– En viktig del i det här arbetet är ju att främja samverkanskulturen. Att chefen krokar arm med sitt eller sina skyddsombud och genom deras engagemang visar på att det här är viktigt att lägga tid och fokus på.

– Det handlar om att ha ett stort lösningsfokus. Att ha problem är inget problem så länge vi har nya problem och hanterar hela tiden. Det ingår i att utvecklas och att utveckla saker och ting. Att ständigt ha nya problem att hantera.

Okej, nu vet vi mer om varför det är viktigt att ha ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete inom verksamheten. Att vi skapar tid för att reflektera över vad som fungerar bra eller mindre bra och varför. Att vi åtgärdar grundorsaker till problemen istället för symptom. Och att vi integrerar alla de andra friskfaktorerna i arbetsmiljöarbetet.

Hur skulle ni kunna integrera friskfaktorer i ert systematiska arbetsmiljöarbete?

Reflektera tillsammans, 5 min