Kommunikation och återkoppling

Starta

Film och reflektion

Här startar dialogen om hur ni kan skapa förutsättningar för en stark friskfaktor. Börja med att titta på filmen och reflektera tillsammans.

Film och reflektionsfråga

Film om Kommunikation och återkoppling

En väl fungerande kommunikation och en kultur av mycket positiv återkoppling har visat sig vara en viktig friskfaktor.

Alltså att samtalsklimatet är öppet och tillåtande åt alla håll. Vi får återkoppling på det vi gör och säger och frågor hanteras utan att det blir personligt.

– Viktiga förutsättningar för att få till en bra kommunikation och återkoppling i sin arbetsgrupp. Det är att man har kommit överens om hur vi ska ha ett positivt kommunikations klimat.

– Det kan handla om att man har satt spelregler, eller har olika incheckningsfrågor inför möten för att sätta en positiv stämning.

– Och sen behöver man ju så klart följa upp att de kommunikationskanaler man har sagt att de här ska vi använda. Att man faktiskt använder dem på rätt sätt.

– Då kan det gälla kommunikation, till exempel i digitala kanaler. Vi svarar alltid inom 24 timmar. Vi ger inte kritik i grupp utan vi gör det lite mer enskilt. Att man ser till att man är överens om de där sakerna.

– Det vi vill få till det är ju att vi ska vilja prata med varandra och inte om varandra. Att vi ska vara intresserade av att lyssna till varandra och förstå hur vi tänker. Och det är också viktigt att vi tycker att det är okej att ha avvikande åsikt.

– Och att ett positivt kommunikationsklimat inte betyder att vi måste hålla med om allt. Tvärtom att det är helt okej att vi tycker tänker och olika. Att det är tillåtet.

Och hur ska vi bära oss åt för att få till en bra återkoppling så att det vi säger tas emot på ett bra sätt? Hur kan vi tänka här?

– För att kunna ge bra återkoppling så är det viktigt att vi har fokus på det vi gör. Hur det påverkar våra mål och de resultat vi vill uppnå. Att vi är tydliga med exakt vad det vi gör som är bra så att vi vet det.

– Men också vad det var som kanske vid något tillfälle inte fungerade bra som vi kan behöva göra annorlunda.

– Ett annat sätt att jobba med återkoppling är att man själv får reflektera över vad som har gått bra och mindre bra. Att man frågar vad tycker du gick bra? Och vad tycker du gick mindre bra?

– Det kan också vara ett bra sätt att lära sig av vad som går bra och mindre bra.

God kommunikation och återkoppling inom verksamheten är alltså någonting vi alla bör sträva efter för att vi ska må bra på jobbet. Att vi tar fram spelregler för ett positivt samtalsklimat. Vi följer upp hur våra kommunikationskanaler fungerar. Och vi tränar på att ge varandra återkoppling.

Vad gör ni för att skapa ett öppet och positivt samtalsklimat i er arbetsgrupp?

Reflektera tillsammans, 5 min