Rättvis och transparent organisation

Starta

Film och reflektion

Här startar dialogen om hur ni kan skapa förutsättningar för en stark friskfaktor. Börja med att titta på filmen och reflektera tillsammans.

Film och reflektionsfilm

Film om Rättvis och transparent organisation

Att organisationen uppfattas som rättvis och transparent har visat sig vara en viktig pusselbit för en frisk och väl fungerande verksamhet. Det handlar helt enkelt om att medarbetarna uppfattar organisationen som schysst. Att det som gäller det gäller för alla.

Men vad betyder det här då?

– I en rättvis och transparent organisation är det väldigt tydligt vad som gäller. Man har kommit överens om att man gör på ett visst sätt och det gör man också. Och man har inga dolda agendor. Har man inga dolda agendor kan man ju också vara väldigt öppen med varför man tar beslut.

– Det man vill är att alla ska följa de rutiner som finns och att man också ska fråga om det finns några oklarheter.

– Om man inte följer rutiner så är det viktigt att agera. För har vi rutiner så är det ju viktigt att vi följer dem.

– Om det inte är viktigt att följa dem då behöver vi inte ha dem.

Okej, det låter som någonting alla borde kunna skriva under på. Men hur underlättar man att det blir så här och att alla får ta del av det?

– För transparensen bygger ju på att alla får informationen. Jag skulle säga att mycket handlar om tidig kommunikation. Att vi kommunicerar långt innan beslut är fattade. Vart vi är på väg någonstans. Vilket beslut vi måste ta på sikt.

– Och att vi sedan ser till att involvera de som ska involveras i det beslutet. Och att de personerna känner sig lyssnade på.

– Att det är rättvist betyder ju inte att det måste vara lika för alla. Men att man är öppen och ärlig med de beslut man fattar. Varför någon får och någon annan inte. Så att man förstår hur man tänker.

– Men det här kräver att man har möjlighet att skapa den här kulturen av rättvisa och transparens i organisationen.

Vilka förutsättningar behöver man för att lyckas med det?

– Jag tänker att förutsättningen för att vara en rättvis och transparent organisation är först och främst en vilja från alla i organisationen.

– Att inte undanhålla information från andra för att bibehålla makt till exempel.

– En annan förutsättning är att man har forum och kommunikationskanaler som medarbetare och ledning använder frekvent och man förstår när, hur och var jag kan vara delaktig.

Nu vet vi mer om vilka förutsättningar som behövs för att skapa en rättvis och transparent organisation. En verksamhet där vi följer upp hur våra rutiner fungerar i praktiken. Vi motiverar hur och varför beslut fattas. Vi uppmuntrar medarbetare att ställa frågor om någonting är oklart.

Vilka är de största vinsterna med att vara en rättvis och transparent organisation?

Reflektera tillsammans, 5 min