Tidiga insatser och arbetsanpassning

Film och reflektion

Här startar dialogen om hur ni kan skapa förutsättningar för en stark friskfaktor. Börja med att titta på filmen och reflektera tillsammans.

Film och reflektionsfråga

Film om Tidiga insatser och arbetsanpassning

Ett framgångsrikt sätt för att få till en frisk och väl fungerande verksamhet är att chefer och medarbetare uppmärksammar tidiga signaler på ohälsa. Dessutom bör vi inom organisationen ha rätt kunskap om sjukstatistik. Och samtala kring hälsa och ohälsa.

Vi måste jobba aktivt för att undvika att vi blir sjuka på grund av jobbet. Om vi blir det så tar vi hand om varandra.

– Människor är olika och människor kommer att påverkas olika av till exempel arbetsbelastning. Därför är det otroligt viktigt att hitta tidiga signaler på när människor har olika sorters ohälsa.

– Det kan vara att man börjar komma för sent till jobbet. Det kan vara att man inte verkar lyssna riktigt. Att man blir vresig och sådana saker.

– Man är fortfarande kvar på jobbet och man är högfungerande. Men det är någonting som är lite. Det är otroligt viktigt att vi tillsammans ser de här sakerna därför att om vi kan hjälpa den personen i det läget då minimerar vi risken för sjukskrivning.

– Och sjukskrivning, vet vi, leder nästan alltid till ännu mer sjukskrivning.

Att vi både har tydliga rutiner kring sjukskrivningar och att vi är uppmärksamma på varandras mående på jobbet är såklart viktigt. Både för att försöka förhindra att vi blir sjuka, men också att ge stöd när vi väl blir sjukskrivna eller på annat sätt mår dåligt på grund av arbetet. Men hur kan vi bära oss åt för att upptäcka tidiga signaler på ohälsa?

– Det är viktigt att vi säger till om inte vi mår bra, gärna så fort som möjligt. Att vi agerar på det och gör någonting åt det. Så att vi inte hamnar i allvarlig stress eller sjukdom.

– Att vi då prioriterar om eller gör någonting så att vi kan få lite återhämtning. Att vi kanske ser över möjligheter att få mikropauser, att vi har tid för reflektion. Vi kanske också kan ordna med promenadmöten.

– Att vi uppmuntras att få återhämtning i vardagen och själva också tar ansvar för att få det.

– Någonting som vi sett är extra bra, det är att man sjukskriver sig till sin chef. Inte till en arbetsledare, för då finns det möjlighet för cheferna att fråga hur du mår. Att man får ett samtal. Då kan man utveckla bra relationer.

– Och så kan man som chef också se att den här personen kanske har sjukskrivit sig av någon anledning som kanske egentligen inte är giltig? Då finns möjlighet att sätta gränser och så får man koll på vad är det som inte funkar? Vi kanske har en konflikt i vår arbetsgrupp som vi behöver ta hand om. Då får man en extra bra koll på det.

Det låter som att vi alla behöver tänka på att verkligen kommunicera hur vi själva mår, men också lyssna och bry oss om varandra. Men vi behöver ju också se till att det finns rätt förutsättningar inom organisationen för att det här ska fungera.

– Viktiga förutsättningar det är ju att vi har rutiner för sjukanmälan och att vi följer upp hur de fungerar. Men vi behöver också se till att vi kontinuerligt pratar om tidiga signaler. Och hur vi kan fånga upp tidiga signaler, hur de signalerna kan se ut.

Nu vet vi lite mer om hur vi kan jobba med tidiga insatser vid ohälsa och hur vi ska tänka kring arbetsanpassningar. Vi måste skapa möjligheter för återhämtning på jobbet. Vi lär oss känna igen tidiga signaler på ohälsa och vad som orsakar dem. Och vi följer upp hur våra rutiner för sjukanmälan fungerar.

Hur fångar ni upp tidiga signaler på ohälsa i er arbetsgrupp?

Reflektera tillsammans, 5 min